GIMNAZJUM
im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Kaliska 19; 62-710 Władysławów  tel. 63 300 10 55


 

          Od ubiegłego roku w Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego obchodzimy 1 czerwca dzień urodzin naszego patrona.  Klasy pierwsze realizują w ciągu roku szkolnego projekt mający na celu bliższe poznanie poezji ks. Jana. Jego uwieńczeniem jest radosna twórczość naszych najmłodszych gimnazjalistów, oparta na wylosowanych wcześniej tomikach wierszy.

            Uczniowie pod czujnym okiem wychowawców przygotowują przedstawienia sceniczne, w których bierze udział cała klasa. Przedsięwzięcie to jest zatem dobrym sprawdzianem pracy w grupie, zdolności organizacyjnych i artystycznych oraz niepowtarzalnym świadectwem odbioru poezji ks. Twardowskiego przez młodych.

           Jako pierwsza zaprezentowała się klasa Id w przedstawieniu „Wszędy pełno Ciebie”, które miało wydźwięk bardzo religijny i poważny nastrój.

            Klasa Ib pokazała nam przedstawienie pt. „Posłaniec nadziei”,  w którym żywe słowo zostało wsparte przez prezentację multimedialną, samodzielnie przygotowaną przez uczniów. 

.

            Najwyższy poziom artystyczny pokazała klasa Ic. W przygotowanym przez nich spektaklu  „Z tą poezją łatwiej mi żyć” była piękna recytacja oraz muzyka na żywo.

Mogliśmy podziwiać trio gitarowe w wykonaniu Beaty Bartczak, Martyny Łączkowskiej i Nikoli Szymańskiej
   
a także grę na skrzypcach w wykonaniu  Ani Prusinowskiej. 

 

.

            Jako ostatnia wystąpiła klasa Ia w przedstawieniu „Mała wojna”.  Intrygujący tytuł dotyczył odwiecznej wojny dobra ze złem, w której ku zaskoczeniu wszystkich zwyciężył … zło. Pomimo zaskakującej w kontekście twórczości Jana Twardowskiego wymowy spektaklu, jury doceniło pomysł, spójność słowa z muzyką i kostiumem oraz wykorzystanie scenicznych środków wyrazu (gest, mimika, ruch), przyznając Ia główną nagrodę. Była nią wycieczka do Warszawy na zjazd szkół imienniczek.

   Pomimo słów krytyki jury doceniło wysiłek i zaangażowanie wszystkich klas i wyraziło przekonanie,

że  twórczość ks.  Jana afirmująca świat i człowieka z całą jego niedoskonałością  wyzwoli na przyszłość w uczniach większą spontaniczność, radość i optymizm.

 
 

  Autor: mgr Ewa Nowak

Fot. Karolina Bartczak- ucz. klasy 3b

  
   
 
 


Liczniki

 
 
 
Administrator strony: mgr Maria Sławomira Zając