GIMNAZJUM
im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Kaliska 19; 62-710 Władysławów  tel. 63 300 10 55


 

„Wirtualne sidła"

       

Wirtualne sidła. Wpływ mass mediów na fizyczne i psychiczne zdrowie młodego człowieka” był tematem ostatniego spotkania z rodzicami w naszej szkole. Prelekcję w dniu 30.03.2011r wygłosił psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku Pan Władysław Szuszfalak.

W dzisiejszym świecie mass media stały się nieodłącznymi  elementami współczesnego życia. Nowe technologie zapewniają nieograniczone możliwości przetwarzania wiadomości ze wszystkich dziedzin nauki, życia społeczno-gospodarczego, porozumiewania się bez ograniczeń przestrzennych i czasowych. Mimo to, nic nie zwalnia nas z kształtowania postawy krytycznej wobec nich i informacji, jakie nam przekazują.

 Nie ulega wątpliwości, iż obecnego postępu techniki nie jesteśmy w stanie zatrzymać ani też sprawić, by dzieci  i młodzież za nim nie podążała i nie chłonęła pojawiających się na rynku nowinek technicznych. Telewizja, wideo, gry komputerowe zawładnęły czasem wolnym dzieci i  młodzieży wypierając inne sposoby wykorzystania tego czasu,  w tym twórczego. W efekcie czas przeznaczony na kontakty między rodzicami a dziećmi jest krótszy, zmniejsza się czas na sen, spotkania towarzyskie, czytanie książek  i czasopism, chodzenie do kina, słuchanie radia.

Media stały się swoistym środkiem wychowawczym– źródłem różnorakich wiadomości i przeżyć wywierających  wpływ na  rozwijanie zainteresowań i kształtowanie postaw. Dlatego też my osoby dorosłe, rodzice, nauczyciele powinniśmy pamiętać o  czujności wobec młodych osób, edukacji ich w zakresie zagrożeń wynikających z nadmiernego i nieuważnego korzystania z dobrodziejstw multimedialnych. Rodziców zachęcam także do wzmożonej kontroli nad komputerami i telefonami swoich dzieci , budowania pozytywnych relacji w rodzinie i prowadzenia dialogu z pociechami ( nie tylko drogą telefoniczną), codziennego wygospodarowania w natłoku obowiązków wspólnego czasu dla swoich bliskich.

 Na spotkaniu z rodzicami wychowawcy poruszali także takie tematy jak:

1.       Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży.

2.       Rola rodziców w wyborze dalszej drogi kształcenia swoich dzieci.

 

Autor: mgr Małgorzata Suchanek – pedagog szkolny

 
  
  
   
 
 


Liczniki

 
 
 
Administrator strony: mgr Maria Sławomira Zając