GIMNAZJUM
im. ks. Jana Twardowskiego

ul. Jagiellońska 1b; 62-710 Władysławów  tel. 63 300 10 55


 

1.marca –
Narodowy Dzień Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

 

W dniu 1 marca br. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w uroczystości szkolnej,      która została zorganizowana z okazji  Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 

         W dniu 9. lutego 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę  o Dniu Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”.

 

         W myśl jej postanowień 1 marca staje się Narodowym Dniem Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” i świętem państwowym ustanowionym  w hołdzie Tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po ponownym wkroczeniu na ziemie polskie sowieckich i rodzimych komunistów, mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę.

 

         Prezydent Komorowski kontynuuje i wspiera tę inicjatywę świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego

 

         Za prowadzoną na rzecz niepodległego państwa walkę żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych zamiast wdzięczności spotkały represje, często zakończone karą śmierci lub długoletnim więzieniem ze strony

     aparatu komunistycznego.

 

         Po wojnie z bronią w ręku zginęło ponad  20 tys. „Żołnierzy Wyklętych”.                 W latach 1944-1955 komunistyczne sądy  orzekły ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys.    wykonano. Ponad 200 tys. polskich patriotów trafiło do więzień i obozów pracy, najmłodsi do obozu  w Jaworznie (chłopcy)  i Bojanowie (dziewczęta)

 

         Data Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", 1 marca, upamiętnia rocznicę stracenia z rąk funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia  „Wolność i Niezawisłość„ (WiN).

 

           1 marca 1951 r. szefowie IV Zarządu Głównego: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec  ponieśli śmierć w stołecznym

     więzieniu na Rakowieckiej.

 

         Ustanowienie tego dnia jest wyrazem szacunku dla żołnierzy drugiej konspiracji za niezłomną postawę patriotyczną  i niepodległościową oraz konsekwentne sprzeciwianie się narzucanemu Polsce i nieakceptowanemu przez społeczeństwo ustrojowi.

                                Pamiętaj, Oni walczyli o wolną Polskę

 

Na zakończenie apelu wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć „Żołnierzy Wyklętych” minutą ciszy.

                                                                    

                                                                        Autor tekstu: mgr Urszula Wysocka

  GALERIA ZDJĘĆ

  
   
 


Liczniki

 
 
 
Administrator strony: mgr Maria Sławomira Zając