GIMNAZJUM
im. ks. Jana Twardowskiego
 

ul. Jagiellońska 1b; 62-710 Władysławów  tel. 63 300 10 55

„Młodzież, a alkohol, narkotyki”

     

 

           W dniu 31.03.2017 r. uczniowie klas drugich gimnazjum oraz szóstych szkoły podstawowej uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych we współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oddział w Turku. Zajęcia skupiały się wokół problematyki uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych, a w szczególności narkotyków i dopalaczy. W ramach warsztatu poruszano takie tematy jak:

Ø  diagnoza zachowań ryzykownych,

Ø  uświadomienie przyczyn sięgania po narkotyki,

Ø  poznanie skutków oddziaływania narkotyków na organizm człowieka,

Ø  praca nad fałszywymi przekonaniami na temat skutków zażywania substancji psychoaktywnych,

Ø  przekonania na temat dopalaczy,

Ø  dostarczenie pozytywnych wymiarów zdrowego stylu życia,

Ø  pokazanie możliwości poszukiwania dobrego życia bez pomocy substancji odurzających.

 Spotkania poza celem profilaktycznym sprzyjały lepszemu poznaniu się uczniów i integracji zespołu klasowego.                                                                   

Redakcja: Małgorzata Suchanek


Liczniki

 
 
 
Administrator strony: mgr Maria Sławomira Zając